REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: "księgowa/y"

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie wyniku konkursu

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Radomiu:

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie będą udostępniane innym odbiorcom,

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie naboru.