W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 1. Publiczna Szkota Podstawowa Nr 10 - Specjalna wraz z Oddziałem Przedszkolnym;
 2. Publiczne Gimnazjum Nr 16 – Specjalne;
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna dla Niesłyszących i Słabosłyszących
 4. Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych Niesłyszących i Słabosłyszących

(w przypadku wykonania naboru);

 1. Liceum Ogólnokształcące Specjalne (w przypadku wykonania naboru);
 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 3. Grupy wychowawcze.

 

Oddziały Branżowej Szkoły I Stopnia mogą kształcić w następujących zawodach:

 • kucharz;
 • krawiec;
 • kaletnik;
 • pomocnik pracownika obsługi hotelowej.

 

Za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty i wojewódzkiej rady zatrudnienia mogą być tworzone inne kierunki kształcenia zawodowego.

Organami Ośrodka są

 • dyrektor;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców;
 • samorząd wychowanków.

 

 

Równolegle z organami Ośrodka na terenie placówki działają:

 

 • zespół kierowniczy;
 • komisja socjalna;
 • komisja ds. ustalania odpłatności za wyżywienie wychowanków;
 • komisja kontroli kuchni
 • komisja ds. likwidacji zużytego sprzętu i pomocy naukowych ( "komisja wybrakowań").

 

Podmioty te powołuje dyrektor ośrodka na dany rok szkolny określając jednocześnie ich kompetencje.

 

 

Joomla templates by Joomlashine