Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu prowadzi postępowania przetargowe na:

I. Remont I piętra segmentu internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu

   Dokumentacja przetargowa:

 1.  ogłoszenie o przetargu (doc)
 2.  SIWZ (doc)
 3.  załączniki do specyfikacji
 4.  informacja z otwarcia ofert
 5. ogłoszenie o rozstrzygnięciu
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

II. Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu

   Dokumentacja przetargowa:

 1. SIWZ
 2. Ogłoszenie
 3. Dokumentacja projektowa
 4. Specyfikacja techniczna
 5. Przedmiary
 6. Wyjaśnienia 1
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Joomla templates by Joomlashine