Organem prowdzącym Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aktualnie (od 13 listopada 2017 roku) obowiązujący Statut Ośrodka został przyjęty Uchwałą Nr 3/2017-2018 Rady Pedagogicznej SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu.

Pełny tekst Statutu i załączników przedstawiono niżej:

 

Niżej zamieszczono archiwalne wersje statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłysząch im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu:

Joomla templates by Joomlashine